Beste ouders/verzorgers, leden en leiding van Scouting HJB Wateregge,

Een goede Scoutinggroep is een groep die regelmatig haar eigen reilen en zeilen onder de loep neemt en kijkt waar ze zaken kan verbeteren. Onze groep heeft ervoor gekozen deel te nemen aan het Programma Groepsontwikkeling van Scouting Nederland. Het programma Groepsontwikkeling biedt ons de gelegenheid een aantal zaken binnen onze groep te toetsen en stil te staan bij gewenste veranderingen.
Onderdeel van dit programma is een aantal onderzoeken dat bij alle ouders en leden van de groep wordt uitgezet en begeleiding van het proces door twee externe organisatiecoaches. Door hiermee aan het werk te gaan verwachten we bewuster besluiten te nemen naar zowel gewenste actiepunten op korte termijn, maar ook duurzaam beleid van de groep op langere termijn. Dit is voor onze groep buitengewoon belangrijk om een gezonde basis voor de toekomst te maken en/of behouden. Ook over een aantal jaar willen we kinderen nog steeds een uitdagend en verantwoord Scoutingspel bieden.

Binnenkort ontvang je de uitnodiging om mee te doen aan een enquête per mail. Ik zou het erg op prijs stellen als je de moeite neemt om hieraan mee te werken. Mocht je over dit programma of de enquêtes nog vragen hebben, neem dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Jos Hegeman

Voorzitter groepsbestuur